Prečo HELIOS?
Informačný systém je navrhnutý tak, aby svojim užívateľom bol nápomocný pri orientácii sa v záplave údajov, ktoré súvisia s činnosťou každej firmy. Vďaka množstvu špecializovaných modulov sa dokáže prispôsobiť potrebám firmy bez ohľadu na veľkosť resp. odvetvie.

 


Viac ako 40 tisíc užívateľov
Komplexné a prispôsobivé informačné systémy pre každý druh podnikania
Pokrývajú akékoľvek činnosti v oblasti výroby, obchodu, služieb a verejnej správy
Neustále sa rozširujúca ponuka špecializovaných odvetvových riešení
Manažérske vyhodnocovanie, CRM, Business Intelligence, Document Management
Viacjazyčnosť, možnosť vlastných prekladov a tvorba viacjazyčných formulárov a šablón
možnosť zaobstarania tých modulov a oblastí, ktoré skutočne potrebujete
technológia client/server, zaisťuje dostatočnú stabilitu a bezpečnosť dát
výhradné použitie MS SQL servera zabezpečuje maximálnu rýchlosť a neobmedzenú prácu s uloženými dátami

             

December 2015

Implementujeme  spoločnosti Černák s.r.o., Poľno SME, s.r.o., Agrodružstvo TP, s.r.o., AG H – N, s.r.o., REMARK spol. s r.o., TECH-PROGRES spol. s r.o.

September 2015

Do rodiny Helios Orange pribudol  významný poľnohospodársky podnik Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Začali sme analytické práce na príprave  projektu implementácie.

Jún 2015

V mesiaci jún sme implementovali Helios Orange v novom hoteli Panoráma v Trenčianskych Tepliciach.

Máj 2015

V mesiaci máj sme implementovali spoločnosť Vagricol.

Implementácia spočívala v nasadení systému Helios Orange s rozsiahlymi doplnkovými  funkcionalitami.

Apríl 2015

Moderný systém Helios Orange bol implementovaný v spoločnostiach Búšlak ŠH a Búšlak s.r.o.

O nás    |    Produkty a služby    |    Novinky    |    Referencie    |    Partneri    |    Kontakty